Vi har et langt og godt samarbeide med:

Kunsthuset Wendelboe – Bergen

Galleri Amare – Stavanger

Hole Artcenter – Hønefoss

ER Galleri – Sandefjord

Grenen digital trykkeri – Porsgrunn

Bass Rammeverksted – Larvik