Rolf Jansson

F. i 1946, Sverige

Utdannelse:

Statens Kunsthåndværkerskole i Kjøbenhavn

Utstillinger:

Graphis magazine, Europen illustrators
Rudkøbing kunstforening, Danmark

Langelands kunstforening, Danmark
Østlandsutstilligen, Norway

Galleri Ørsted, Rudkjøbing, Danmark
Telemarksutstillingen, Norge
2008 Galleri Oksen, Porsgrunn, Norge
2009 Galleri Sensorium, Stavern, Norge
Harald Kihle gallery, Horten
Leth advokatenes kunstforening, Kjøbenhavn

Innkjøpt av:

British Telekom, London

Boot Gibborn Gallery, England